ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ตและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลเยาวชน 11 คน อายุไม่เกิน 12 ปี (HERO CUP)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ตและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลเยาวชน 11 คน อายุไม่เกิน 12 ปี (HERO CUP)
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 11 คน อายุไม่เกิน 12 ปี (HERO CUP) นัดแรก ระหว่าง ทีมพรหมเทพฯ พบกับ ทีมกะทู้ ณ สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลป่าคลอก โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 19 มกราคม 2562 เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขตจังหวัดภูเก็ตหันมาสนใจด้านกีฬาและได้แสดงความสามารถด้านฟุตบอลเป็นการเชื่อมความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ และใช้เวลาว่างให้เกินประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดหรือกระทำผิดกฎหมาย สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก เยาวชน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคม โดยมีการกำหนดโปรแกรมการแข่งขันรอบแรกตั้งแต่วันที่ 7 – 16 มกราคม 2562 ณ สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลป่าคลอกและสนามฟุตบอลสะพานหิน การแข่งขันรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 18 – 19 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.../ 


เอกสารแนบ