ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดโครงการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว พร้อมแถลงข่าว กิจกรรม เดิน – วิ่ง หยุดความรุนแรงในครอบครัว (Phuket Family Run)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดโครงการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว พร้อมแถลงข่าว กิจกรรม เดิน – วิ่ง หยุดความรุนแรงในครอบครัว (Phuket Family Run)
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.30 นาฬิกา นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดโครงการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว พร้อมแถลงข่าว กิจกรรม เดิน – วิ่ง หยุดความรุนแรงในครอบครัว (Phuket Family Run) กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 นาฬิกา เส้นทางสวนสาธารณะสะพานหิน และเส้นทางย่านเมืองเก่า โดยแบ่งประเภทการเดิน – วิ่ง เป็น 2 ประเภท คือ 1.ประเภท เดิน - วิ่ง ครอบครัว ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร (เป็นทีมๆละ 2 คนขึ้นไป) 2. ประเภท เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 6.7 กิโลเมตร สำหรับผู้เข้าเส้นชัยประเภท เดิน – วิ่ง ครอบครัว 500 ท่านแรก และประเภท เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ 300 ท่านแรก จะได้รับเหรียญที่ระลึก นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดบูธนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ในการหยุดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในทุกรูปแบบ และส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต


เอกสารแนบ