ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายกฎหมาย ในโครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจรักสุขภาพ หัวข้อเรื่อง“กฎหมายว่าด้วยมรดก”

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายกฎหมาย ในโครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจรักสุขภาพ หัวข้อเรื่อง“กฎหมายว่าด้วยมรดก”
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  มอบหมายให้ นายอำนาจ ศรีอรุณราช ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายกฎหมาย ในโครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจรักสุขภาพ หัวข้อเรื่อง “กฎหมายว่าด้วยมรดก”  จัดโดยเทศบาลเมืองกะทู้ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลกะทู้ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ใช้หลักศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นแนวทางการดำรงชีวิต ให้ความรู้ด้านต่างๆ และทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกับผู้สูงอายุ ณ สวนสาธารณะลานกีฬา อำเภอเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ