ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และคณะผู้พิพากษา เข้าคารวะอวยพรและขอพรจาก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสวารดิถีขึ้นปีใหม่

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และคณะผู้พิพากษา  เข้าคารวะอวยพรและขอพรจาก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสวารดิถีขึ้นปีใหม่
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายสุรศักดิ์ สีตะวัน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  เข้าคารวะอวยพรและขอพรจาก นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้า      ศาลเยาวชนและครอบครัว เนื่องในโอกาสวารดิถีขึ้นปีใหม่ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ