ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตและคณะผู้พิพากษา เข้าคารวะอวยพรและรับพรจากอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8 เนื่องในโอกาสวารดิถีขึ้นปีใหม่

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตและคณะผู้พิพากษา เข้าคารวะอวยพรและรับพรจากอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8  เนื่องในโอกาสวารดิถีขึ้นปีใหม่
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าคารวะอวยพรและรับพรจาก นายปัญญา ช่อมณี อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8 เนื่องในโอกาสวารดิถีขึ้นปีใหม่ ณ ศาลแรงงานภาค 8 อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ