ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”
  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หัวข้อ เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือเพื่อให้บุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต สามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายภาพกิจกรรมโครงการ หรืองานพิธีต่างๆ และสามารถนำภาพมาใช้ในการทำข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานได้ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยจากโทรศัพท์มือถืออย่างคุ้มค่า โดยมีผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้อำนวยการฯ  และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการ ณ  ห้องประชุมก้อง ยงสกุล ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ