ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “ศาลเยาวชนฯ ภูเก็ต สัญจรพบประชาชน”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “ศาลเยาวชนฯ ภูเก็ต สัญจรพบประชาชน”
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “ศาลเยาวชนฯ ภูเก็ต สัญจรพบประชาชน” กิจกรรมออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลราไวย์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนการติดต่อราชการศาลยุติธรรม การขอปล่อยตัวชั่วคราว ให้คำปรึกษา และแนะนำด้านอื่นๆ โดยมีผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตให้บริการ ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ