ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายรัฐวิชญ อริยญพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการฯและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับ คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเลือกเรียนให้ตรงกับคณะสาขาที่ชอบเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะเข้าศึกษาดูงานได้เยี่ยมชม ห้องต่างๆ อาทิ ห้องพิจารณาคดี ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ ห้องขังและห้องตรวจสอบการจับ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ