ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ “Thank you party & happy new year 2019”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ “Thank you party & happy new year 2019”
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดงานเลี้ยงสังสรรค์“Thank you party & happy new year 2019” โดยมี นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงานเลี้ยง โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น เพื่อเป็นการขอบคุณและเป็นขวัญกำลังใจที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาด้วยดีจนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  


เอกสารแนบ