ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ประจำปี 2561

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว  และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญพล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอำนาจ ศรีอรุณราช ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ประจำปี 2561 เพื่อเดินรณรงค์ให้ความรู้ แนวทางการช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงเกิดกระแสสังคม และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและยุติปัญหา ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ