ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ 14 จังหวัดภาคใต้

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ 14 จังหวัดภาคใต้
เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2559 นายชาติชาย  สุขไสย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  นางสาวมาเรียม วันเดวา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 13 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และเยี่ยมชมโครงการฝึกอาชีพเยาวชน ซึ่งจัดโดยผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต


เอกสารแนบ