ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ : เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมที่ 3 สร้างวิทยากรเครือข่ายเพื่อเสริมกลไกความเข้มแข็งสู่ชุมชน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ : เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมที่ 3 สร้างวิทยากรเครือข่ายเพื่อเสริมกลไกความเข้มแข็งสู่ชุมชน
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ : เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมที่ 3 สร้างวิทยากรเครือข่ายเพื่อเสริมกลไกความเข้มแข็งสู่ชุมชน โดยมีนายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษในหัวข้อบทบาทศาลเยาวชนและครอบครัวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว มีนายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตกล่าวรายงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและเครือข่ายวิทยากรได้มีความรู้ความเข้าใจหลักการและนโยบายการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ คดีความรุนแรงในครอบครัว ขั้นตอน วิธีการและแนวปฏิบัติในการดำเนินคดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและสามารถถ่ายทอดเผยแพร่ต่อประชาชนทั่วไป อันเป็นช่องทางหนึ่งของกลไกป้องกันเฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยมีเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม ประชาชนทั่วไปและเครือข่ายวิทยากรเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่ม ชั้น 6 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ