ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับคณะผู้พิพากษาสมทบฯ จัดโครงการ “We care ดูแลด้วยหัวใจ ห่วงใยดั่งครอบครัว”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับคณะผู้พิพากษาสมทบฯ จัดโครงการ “We care ดูแลด้วยหัวใจ ห่วงใยดั่งครอบครัว”
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายรัฐวิชญ อริยญพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “We care ดูแลด้วยหัวใจ ห่วงใยดั่งครอบครัว” จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับคณะผู้พิพากษาสมทบฯ โดยมีผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการซึ่งเป็นกิจกรรมเยี่ยมเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8  มีกิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและแดนซ์เซอร์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออก ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีความสามัคคีในหมู่คณะ ได้รับการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ตามการบวนการที่กำหนดไว้ และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่หวนกระทำความผิดซ้ำ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฏร์ธานี .../


เอกสารแนบ