ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับ คณะเข้าศึกษาดูงาน จากศูนย์วิชาการฟายด์มี ภูเก็ต

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับ คณะเข้าศึกษาดูงาน จากศูนย์วิชาการฟายด์มี ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา นายรัฐวิชญ อริยญพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้า      ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับ คณะครู นักเรียนจากศูนย์วิชาการ ฟายด์มี ภูเก็ต เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเลือกเรียนให้ตรงกับคณะสาขาที่ชอบเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย โดยมี นายอำนาจ ศรีอรุณราช ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่องวิชาชีพสายกฎหมาย ประสบการณ์การทำงาน และคณะเข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชม ห้องต่างๆ อาทิ ห้องพิจารณาคดี ห้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ ห้องขังและห้องตรวจสอบการจับ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ