ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าคารวะประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ

ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าคารวะประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ
         เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายสุบิน ก่องดวง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าคารวะ นายทวีศักดิ์ ทองภักดี   ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ณ ศาลอุทธรณ์ภาค 8 อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ