ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงภูเก็ต เข้าคารวะ เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงภูเก็ต เข้าคารวะ เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ
            เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายพงศวัฒน์ บุญญาทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงภูเก็ต เข้าคารวะ เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการศาลแขวงภูเก็ต ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ