ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าคารวะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ

ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  เข้าคารวะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ
          เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายสุบิน ก่องดวง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวพัชชารัศมิ์ สุเต็นจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ และนายธวัชชัย ชูโชติ นิติกรชำนาญการพิเศษ เข้าคารวะ นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ