ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงบประมาณสัญจร เรื่องการจัดทำงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงบประมาณสัญจร เรื่องการจัดทำงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่  1 – 3  มิถุนายน  2559 นายชาติชาย  สุขไสย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และนางสาวมาเรียม  วันเดวา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงบประมาณสัญจร เรื่องการจัดทำงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  โดยมีนายอธิคม  อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า             อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี