ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ร่าง ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ