ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9 พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในราชการที่ 9  พระชนมพรรษา 86 พรรษา  12 สิงหาคม 2561
    เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 256๑ เวลา 19.00 นาฬิกา นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอำนาจ ศรีอรุณราช ผู้พิพากษาประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ เจ้าหน้าที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9 พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ