ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรำลึกพระบิดานักกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรำลึกพระบิดานักกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 7  สิงหาคม  2561 นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรำลึกพระบิดานักกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 โดยจัดกิจกรรมศาลจำลอง เพื่อเทิดพระเกียรติและสดุดีพระกรณียกิจ รวมถึงแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยมีนายเอกพงษ์ ช้อนสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ต ผู้พิพากษา อัยการ ผู้อำนวยการฯ ทนายความ อาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมแคเสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต..../ 


เอกสารแนบ