ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 7  สิงหาคม  2561 นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติและสดุดีพระกรณียกิจ รวมถึงแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยมีพิธีสงฆ์พิธีวางพวงมาลา และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม ณ บริเวณลานพระรูปพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ หน้าอาคารศาลแรงงานภาค 8 .../


เอกสารแนบ