ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายกฎหมายแก่บุคลากรสาธารณสุขและแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุข

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายกฎหมายแก่บุคลากรสาธารณสุขและแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายกฎหมาย โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหาผู้ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงและผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในศูนย์ (OSCC) จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่องการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 แก่บุคลากรสาธารณสุขและแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น 4 (ตึกใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ