ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีอบรม ทดสอบความรู้ และปฎิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช และพังงา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีอบรม ทดสอบความรู้ และปฎิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช และพังงา
เมื่อวันที่  16 – 17 กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายชาติชาย โฆษิตวัฒนฤกษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีอบรม ทดสอบความรู้และปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช และพังงา โดยมี ผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นายอภิวัฒน์ เจริญไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ นายถานันทร์ จันทร์ธาดารัตน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสายธาร พานแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา คณะผู้พิพากษาฯ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช และพังงา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี  ณ โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต .../


เอกสารแนบ