ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561” โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภายในจังหวัดภูเก็ตได้รับความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายใหม่และหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้เกี่ยวข้องในคดีรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ตัวแทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ