ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติและชมกิจกรรมการประกวดผลงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่)

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  ร่วมเป็นเกียรติและชมกิจกรรมการประกวดผลงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่)
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 256๑ นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติและชมกิจกรรมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ณ ห้องพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ