ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “ศาลเยาวชนฯ ภูเก็ต สัญจรพบประชาชน” ณ บริเวณโรงพยาบาลดีบุก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “ศาลเยาวชนฯ ภูเก็ต สัญจรพบประชาชน” ณ บริเวณโรงพยาบาลดีบุก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “ศาลเยาวชนฯ ภูเก็ต สัญจรพบประชาชน” ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลวิชิตเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน การติดต่อราชการศาลยุติธรรม การขอปล่อยตัวชั่วคราว ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านอื่นๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตให้บริการ ณ บริเวณโรงพยาบาลดีบุก อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ