ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เด็กและเยาวชน ที่กระทำความผิด ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ภายใต้กรอบแนวคิด “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”  26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้เกิดการรวมพลังสร้างกระแสของการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนราชการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ณ ศูนย์ประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ