ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เรื่องประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Q_Nw-iUQHXjba-7ekjrdmYPCRpIqQq0E/view?usp=sharing


เอกสารแนบ