ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนผู้กระทำผิด กิจกรรม “ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน”

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  ร่วมพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนผู้กระทำผิด  กิจกรรม “ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน”
   เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม 2561 นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัดฟื้นฟู เด็ก  เยาวชน  ผู้กระทำผิด กิจกรรม “ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” ระหว่างวันที่ 21 – 27 พฤษภาคม 2561 จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู รวมทั้งเรียนรู้ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบและเพื่อป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนไปกระทำความผิดซ้ำอีก ณ ค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี.../


เอกสารแนบ