ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีสมโภชและถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี “วชิระภูเก็ต ทอดผ้าป่าสามัคคี”

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  ร่วมพิธีสมโภชและถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี “วชิระภูเก็ต ทอดผ้าป่าสามัคคี”
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีสมโภชและถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี “วชิระภูเก็ต ทอดผ้าป่าสามัคคี” เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลสำหรับใช้ในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต…/


เอกสารแนบ