ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัดฟื้นฟู เด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิด กิจกรรม “ครอบครัวสัมพันธ์” รุ่นที่ 2

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัดฟื้นฟู เด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิด กิจกรรม “ครอบครัวสัมพันธ์” รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561  นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันเปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัดฟื้นฟู เด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิด “กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์” รุ่นที่ 2 ขึ้น ณ บริเวณศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต โดยได้นำผู้ปกครองเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง ให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ได้มีความรู้ความเข้าใจวิธีการอบรมเลี้ยงบุตรและวิธีการสื่อสารกับเด็กและเยาวชนในช่วงวัยรุ่นให้เด็กและเยาวชนเกิดความรัก ความผูกพัน ความอบอุ่นในครอบครัว และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนไปกระทำความผิดซ้ำอีก.../


เอกสารแนบ