ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต” ประจำปี 2559 และได้จัดให้มีการฝึกวิชาชีพการชงกาแฟและเครื่องดื่ม โดยมีนางจันทรา  กุลวีระอารีย์  และนางเพ็ญศรี  อุปัติศฤงค์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรให้แก่เด็กและเยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ