ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) เนื่องในวันฉัตรมงคล

 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) เนื่องในวันฉัตรมงคล
เมื่อวันที่  5  พฤษภาคม  2559 นายชาติชาย  สุขไสย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  นางสาวมาเรียม วันเดวา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) เนื่องในวันฉัตรมงคล เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


เอกสารแนบ