ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธี “สมโภชภูเก็ต 233 ปี” (ช่วงเช้า)

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธี “สมโภชภูเก็ต 233 ปี” (ช่วงเช้า)
          เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 08.00 นาฬิกา นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธี “สมโภชภูเก็ต 233 ปี” โดยคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมออกโรงทานแจกจ่ายน้ำดื่ม อาหาร ให้แก่ผู้มาร่วมงาน จำนวน 2,000 ชุด ณ บริเวณลานมังกร (ฮ่ายเหล็ง) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต…/


เอกสารแนบ