ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “ปล่อยมัจฉา คืนสู่วารี 136 ปี วันศาลยุติธรรม” เนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ 136 ปี 21 เมษายน 2561

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “ปล่อยมัจฉา คืนสู่วารี 136 ปี วันศาลยุติธรรม” เนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ 136 ปี 21 เมษายน 2561
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ “ปล่อยมัจฉาคืนสู่วารี 136 ปี วันศาลยุติธรรม”  เนื่องในวันสถาปนา ศาลยุติธรรม ครบรอบ 136 ปี 21 เมษายน 2561 โดยการปล่อยพันธ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติเพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำทางทะเล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการฯ เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต) ผู้อำนวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต เด็ก และเยาวชน ที่อยู่ระหว่างคุมประพฤติ เข้าร่วมโครงการ ณ บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต) ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ