ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตและคณะ ร่วมรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในวันปีใหม่ไทย

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตและคณะ ร่วมรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในวันปีใหม่ไทย
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประณีประนอมคดีครอบครัว ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้ารดน้ำขอพรนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เนื่องในวันปีใหม่ไทย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ