ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตและคณะร่วมรดน้ำขอพร ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 และรองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตและคณะร่วมรดน้ำขอพร ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 และรองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย
 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้ารดน้ำขอพรนายทวีศักดิ์ ทองภักดี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 นางสาวสุนันท์ วสาคารวะ และนายพิชัยวัฒน์ อุตะเดช รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 เนื่องในวันปีใหม่ไทย ณ ศาลอุทธรณ์ภาค 8 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.../                  


เอกสารแนบ