ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมงานวันครอบครัว TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๕

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมงานวันครอบครัว TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๕
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมงานวันครอบครัว TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5 ภายใต้ชื่อ “Love Healthy family TO BE NUMBER ONE PHUKET 2018” เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และร่วมออกกำลังกายโดยการปั่นจักยาน OFO/เดิน/วิ่งเพื่อสุขภาพ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวง ร.๙) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต…/  


เอกสารแนบ