ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นำคณะผู้พิพากษาเข้าคารวะรองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘ เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  นำคณะผู้พิพากษาเข้าคารวะรองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘  เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ สีตะวัน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดภูเก็ต นายสิทธิชัย เมืองแก้ว และนายอำนาจ ศรีอรุณราช ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าคารวะ นางสาวสุนันท์ วสาคารวะ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ณ ศาลอุทธรณ์ภาค 8 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.../   


เอกสารแนบ