ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นำคณะผู้พิพากษาเข้าคารวะอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8 เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการและร่วมรดน้ำขอพรประเพณีสงกรานต์

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  นำคณะผู้พิพากษาเข้าคารวะอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8  เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการและร่วมรดน้ำขอพรประเพณีสงกรานต์
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ สีตะวัน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นายสิทธิชัย เมืองแก้ว และนายอำนาจ ศรีอรุณราช ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าคารวะ นายปัญญา ช่อมณี อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8 เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และร่วมรดน้ำขอพรประเพณีสงกรานต์ ณ ศาลแรงงานภาค 8 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ