ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “เพิ่มศักยภาพเครือข่ายชุมชนในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน”ครั้งที่ 2

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “เพิ่มศักยภาพเครือข่ายชุมชนในการแก้ไข  บำบัด  ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน”ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “เพิ่มศักยภาพเครือข่ายชุมชนในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน” ครั้งที่ 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพเครือข่ายชุมชนของศาลให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการพิจารณาคดี การแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม เครือข่ายชุมชนเทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองกะทู้ เทศบาลตำบลกมลา เทศบาลเมืองป่าตอง และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ชั้น 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ