ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ร่วมงานศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของนายพรชัย ลิ้มมงคลสิริกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8

ร่วมงานศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ  มารดาของนายพรชัย  ลิ้มมงคลสิริกุล  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8
เมื่อวันที่ 28 เมษายน ๒๕๕9 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต โดย นายชาติชาย สุขไสย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา นางสาวมาเรียม  วันเดวา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตและคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมงานศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่โบ๊ะยี่  แซ่หลิ่ม  มารดาของนายพรชัย  ลิ้มมงคลสิริกุล  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8  ณ วัดโฆษิตวิหาร ถนนเทพกระษัตรี  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต./  


เอกสารแนบ