ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

นายสุทธิพงษ์ วัชรินทร์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ตรวจราชการและนิเทศงานธุรการคดีและงานคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

นายสุทธิพงษ์ วัชรินทร์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ตรวจราชการและนิเทศงานธุรการคดีและงานคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 นาฬิกา นายสุทธิพงษ์ วัชรินทร์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 และคณะ ได้มาตรวจราชการและนิเทศงานธุรการและงานคดี เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องรวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ