ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิต” กิจกรรม ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิต” กิจกรรม ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2
   เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ“พัฒนาคุณภาพชีวิต” กิจกรรม ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรของศาลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันโรค และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะโดยมีนายสุประวัติ ฤทธิ์ชู    ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ  ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ เขื่อนบางวาด อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ