ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

นายแพทย์จิระชัย อมรไพโรจน์ ประธานกรรมการโรงแรมเดอะรอยัลพาราไดซ์ ป่าตอง เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

นายแพทย์จิระชัย อมรไพโรจน์  ประธานกรรมการโรงแรมเดอะรอยัลพาราไดซ์ ป่าตอง เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม 256๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นายแพทย์จิระชัย อมรไพโรจน์ ประธานกรรมการโรงแรมเดอะรอยัล พาราไดซ์ หาดป่าตอง เข้าสวัสดีปีใหม่ นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.../


เอกสารแนบ