ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

โครงการ ?ศูนย์การเรียนรู้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต? ประจำปี 2559 โดยจัดให้มีการฝึกวิชาชีพเรื่องมารยาทการให้บริการในห้องอาหาร ครั้งที่ 3

โครงการ ?ศูนย์การเรียนรู้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต? ประจำปี 2559  โดยจัดให้มีการฝึกวิชาชีพเรื่องมารยาทการให้บริการในห้องอาหาร ครั้งที่ 3