ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ศาล อวยพรปีใหม่ ประธานผู้พิพากษาสมทบ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ศาล อวยพรปีใหม่ ประธานผู้พิพากษาสมทบ
เมื่อวันที่ ๒8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.3๐ นาฬิกา  นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าอวยพรปีใหม่ นายคณิต  ยงสกุล ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.../ 


เอกสารแนบ