ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

คณะผู้พิพากษาสมทบฯ เข้าอวยพรปีใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษา และผู้อำนวยการฯ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

คณะผู้พิพากษาสมทบฯ เข้าอวยพรปีใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษา และผู้อำนวยการฯ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๒8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.๐๐ นาฬิกา  คณะผู้พิพากษาสมทบนำโดย นายคณิต ยงสกุล ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าอวยพรปีใหม่ นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต, นายวงศนันท์ วิวัฒน์วานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะฯ, นายวัชร  เลิศชัยมงคล ผู้พิพากษาอาวุโสฯ, และนางสาวมาเรียม วันเดวา ผู้อำนวยการฯ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.../ 


เอกสารแนบ