ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 144 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 :- โทรศัพท์ 076-620571-3 โทรสาร 076-620570

คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเข้าอวยพรปีใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเข้าอวยพรปีใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม 2560 เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าอวยพรปีใหม่ นายสุประวัติ ฤทธิ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต     โดยมีนางสาวมาเรียม วันเดวา ผู้อำนวยการฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต.../ 


เอกสารแนบ